Θα προσπαθήσουμε με λίγα λόγια να σε ενημερώσουμε για την
αναγκαιότητα και τα οφέλη του Επανέλεγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σου χώρου .

Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς με αιτία το ηλεκτρικό ρεύμα μπορούν να μειωθούν δραστικά με τον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης .

Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή και υγεία .

Δυστυχώς στην Ελλάδα οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από ανασφαλής ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές γίνονται δυστυχώς όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια .

Με βάση την Νομοθεσία ο επανέλεγχος και
Η χρήση ρελέ προστασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την ασφάλεια μας & κυρίως των παιδιών μας.
Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούνται :

  • Για κατοικίες κάθε 14 χρόνια
  • Για επαγγελματικούς χώρους κάθε 7 χρόνια
  • Για χώρους με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια
  • Για χώρους ψυχαγωγίας κάθε 1 χρόνο

Καλέστε τον Αδειούχο  Ηλεκτρολόγο σας και κάντε επανέλεγχο στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση .

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Η Θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1222/05-09-2006  τεύχος Β’ αριθ. Φ. Α΄  50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας .

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία  εξ επαφής .
Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30Χ3,5mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση ).