Αποτελέσματα εκλογών 18 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα Εκλογών ΣΕΗ Ν.ΑΧΑΙΑΣ “Ο ΒΑΤΤ” 18 Σεπτεμβρίου 2019
1ος Συνδυασμός : Ενωτική Κίνηση Ηλεκτρολόγων
Για Δ.Σ. (6) Έδρες :
Φωτόπουλος Νικόλαος
Παυλόπουλος Αλέξιος
Νικολακόπουλος Δημήτριος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Γουργουλέτης Ευθύμιος
Τσιφουτίδης Μιλτιάδης

Για Ε.Ε.
Μουντρής Παναγιώτης
Γωεργακόπουλος Ηλίας

2ος Συνδυασμός : Νέα Κίνηση Ηλεκτρολόγων
Για Δ.Σ. (3) Έδρες :
Δημόπουλος Βασίλειος
Μέρμελας Παναγιώτης
Αναστασόπουλος Μιχαήλ

Για Ε.Ε.
Κωστούλιας Γεώργιος

1ος Συνδυασμός : Ενωτική Κίνηση Ηλεκτρολόγων
ΟΕΒΕΣΝΑ
Φωτόπουλος Νικόλαος
Νικολακόπουλος Δημήτριος
Παυλόπουλος Αλέξιος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος

ΠΟΣΕΗ
Φωτόπουλος Νικόλαος
Παυλόπουλος Αλέξιος
Νικολακόπουλος Δημήτριος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος

2ος Συνδυασμός : Νέα Κίνηση Ηλεκτρολόγων
ΟΕΒΕΣΝΑ
Δημόπουλος Βασίλειος
Γκόγκας Κων/νος

ΠΟΣΕΗ
Δημόπουλος Βασίλειος
Μέρμελας Παναγιώτης