“Ο ΒΑΤΤ”

Ο Σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1936 & βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 157 , στο κέντρο της πόλεως των Πατρών όπου & στεγάζεται στον 1ο όροφο ιδιόκτητων γραφείων.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με δημοκρατικές διαδικασίες από τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου μας κάθε τρία χρόνια. Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.), όπως επίσης & Της τοπικής ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας.

Στην κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε , το Δ.Σ. του σωματείου μας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες , προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς & παράλληλα να ενημερώνει & να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των μελών του , όσο & του καταναλωτικού κοινού.

Σκοπός μας είναι:

  • α) Η προστασία του Καταναλωτή από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • β) Η διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών μας σε όλους τους τομείς.
  • γ) Η δημιουργία συναδελφικής & επαγγελματικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας .
  • δ) Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τα μέλη μας .
  • ε) Η ίδρυση από τα μέλη μας παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών .
  • στ) καθώς και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η συμβολή στην απόδοση­ κοινωνικής δικαιοσύνης και η προάσπιση της Ειρήνης.

Παρακάτω ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία με τα μέλη του Δ.Σ. & του Εποπτικού του Συνδέσμου μας.

Κλείνοντας την σύντομη αυτή παρουσίαση μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα μας έδινε μεγάλη χαρά να λάβουμε οποιαδήποτε παρατήρηση σας ή σχόλιο για τον διαδικτυακό μας τόπο. Σας εύχομαι καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας & ευελπιστώ να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Ν. Αχαΐας.