Δικαιολογητικά
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ( Τιμολόγια -Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών)
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Τ.Ε.Β.Ε )
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ

Πρόστιμα μετά την λήξη των αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Μετά την λήξη της τα παράβολα που θα πληρώνεις για την θεώρηση έχουν ως εξής :

Παράβολο δέκα ευρώ (10,00 €) όταν η άδεια σου βρίσκεται σε ισχύ, δηλαδή είναι θεωρημένη και δεν έχει περάσει ούτε μία ημέρα από την λήξη της θεώρησής της (Άρθρο 14, Παράγραφος 1 του ΠΔ 108/2013).

2 Παράβολο εκατό ευρώ (100,00 €) όταν η θεώρηση της άδειας σου έχει λήξει, από μία ημέρα μέχρι και έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 2 του ΠΔ 108/2013).

3. Παράβολο διακοσίων ευρώ (200,00 €) όταν η θεώρηση της άδειας σου έχει λήξει, από έξι μήνες έως και ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 3 του ΠΔ 108/2013).

4.Παράβολο τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) όταν η θεώρηση της άδειας σου έχει λήξει, από ένα έτος μέχρι πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ 108/2013 στις 12 Ιουνίου 2013 (Άρθρο 14, Παράγραφος 3 του ΠΔ 108/2013).

5.Αν η καθυστέρηση θεώρησης της επαγγελματικής άδειας σου (εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου) έχει ξεπεράσει τα (5) έτη ή αν αδυνατείς να προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά , η άδεια σου ανακαλείται και προκειμένου να έχεις το νόμιμο δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος οφείλεις να εφοδιαστείς με νέα επαγγελματική άδεια , η οποία εκδίδεται μετά από επιτυχή εξέταση .
Εκ του Συνδέσμου