ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ  “Ο ΒΑΤΤ”

  1. Το Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου που λειτουργεί στην Πάτρα από το έτος 1936 με την επωνυμία:
    “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ” Ο ΒΑΤΤ” έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 193/1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Πάτρας και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών με αυξ. αριθμό. 125.
  2. Στην συνέχεια το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιήθηκε και οι τροποποιήσεις του εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμό. 40/1972 και 316/1977 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
  3. Ακολούθως το καταστατικό αποδόθηκε στην Δημοτική Γλώσσα και κατά την γραφή του εφαρμόστηκε το μονοτονικό σύστημα. Τα παραπάνω εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό. 568/1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας.
  4. Τέλος με την υπ’ αριθμό. 117/1989 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού που αποφάσισε η Γ. Σ. του Συνδέσμου.
  5. Ήδη η Γ.Σ. του Σωματείου της 24/4/1996 αποφάσισε ομόφωνα την προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 1712/1987 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου να επικυρώσουν δια της υπογραφής των το τροποποιημένο Καταστατικό και να ενεργήσουν ότι απαιτείται για την νόμιμη έγκριση του απ’ το Αρμόδιο Δικαστήριο.