ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ:
1. Επωνυμία της επαγγελματικής οργάνωσης είναι “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ “Ο ΒΑΤΤ” ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ”, έδρα η πόλη της Πάτρας και Περιφέρεια η Δυτική Περιοχή του Νομού Αχαΐας.
2. Η περιφέρεια της επαγγελματικής οργάνωσης μπορεί να επεκτείνεται στην περιφέρεια περισσοτέρων Νομών, αν δεν υπάρχει επαγγελματικό σωματείο εγκαταστατών ηλεκτρολόγων λόγω μικρού αριθμού μελών, οπότε στις περιφέρειες των Νομών αυτών δημιουργούνται κλιμάκια ή τοπικές επιτροπές.
3. Ότι αφορά την σύσταση, εκπροσώπηση και γενικά την λειτουργία των κλιμακίων ή τοπικών επιτροπών για την θεώρηση σχεδιαγραμμάτων ρυθμίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.