ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ :
Η Γ.Σ. με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση τότε συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.