ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ :
1. Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι μυστική όταν αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, σε προσωπικά ζητήματα, στο Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό, σε κήρυξη απεργίας.
2. Κάθε ψηφοφορία σε άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. Ψηφοφορία δια βοής απαγορεύεται.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. Απόφαση της Γ.Σ. που λήφθηκε με μυστική ψηφοφορία είναι απολύτως άκυρη, αν κατά την ψηφοφορία παραβρέθηκαν τρίτα πρόσωπα, εκτός του δικαστικού αντιπροσώπου και του νομικού συμβούλου της οργάνωσης.