ΓΙΟΡΤΗ :
Το Σωματείο γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται και προστάτης του Κλάδου.
Τα σχετικά με την τελετή της εορτής και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις τα φροντίζει το Δ.Σ.