ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21

            ο κάθε αδειούχος εγκαταστάτης υποχρεούται να συνεργάζεται μόνον με ηλεκτρολόγους που να κατέχουν νόμιμη άδεια (αρ. 5 Π.Δ. 12/25-9-1935).

ΑΡΘΡΟ 22

           ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει να επιδεικνύει συναδελφική συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες του και να συμπεριφέρεται σε αυτούς κατά τρόπο που να μην προσβάλει την αξιοπρέπεια, την επαγγελματική τους ιδιότητα και γενικά την προσωπικότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 23

Υποχρεούται επίσης να μην υποτιμά την εργασία τους και να μην σχολιάζει δυσμενώς την ικανότητα ή την συνεισφορά τους, αλλά να προβάλει την εργασία του συναδέλφου του προς τον πελάτη ή προς οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 24

 O Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει να τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των συνεργατών του και να καταβάλλει αυτήν (αμοιβή) εγκαίρως.