Παρουσίαση Housemate

Housemate από την Entranet , αποτελεί την πιο εύκολη λύση στην παγκόσμια αγορά οικιακού αυτοματισμού ως ένα έξυπνο σπίτι .

Το Housemate είναι μια συσκευή η οποία παρέχει τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού μέσω φωνητικών εντολών .

Η παρουσίαση για τα μέλη του συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣΝΑ .