Πρόσκληση Δ.Σ. Έτους 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail: info@wattpatras.gr

Α.Π. : 36
Πάτρα : 14-03-2019

Συνάδελφε ,

Καλείσαι να προσέλθεις την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ. εις την αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. Αράτου 21, 1ος όροφος, για την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

  1. Εκλογή Προεδρείου
  2. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης
  3. Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2018
  4. Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2018
  5. Προϋπολογισμός Έτους 2019
  6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  7. Τοποθετήσεις Συναδέλφων
  8. Προτάσεις – Ανακοινώσεις
  9. Ψηφοφορία για Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό 2018, Προϋπολογισμό 2019 & Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Η Παρούσα πρόσκληση για Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η τρίτη και η τελευταία και θα πραγματοποιηθεί δε οπωσδήποτε .

Η παρουσία όλων των μελών του Συνδέσμου μας είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων .

Πάτρα 14 Μαρτίου 2019
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος