Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 12/08/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

Α.Π. : 157
Πάτρα : 05/8/2019

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφε,

Καλείσαι να προσέλθεις την 12η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 – 1ο όροφος, για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Ιουλίου 2019
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού Από 01/01/2019 έως 31/07/2019
  6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Από 01/01/2019 έως 31/07/2019
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
  8. Επιλογή Κύριας & Δευτερεύουσας Ομοσπονδίας
  9. Ημερομηνία Εκλογοαπολογιστικής Γ. Συνέλευσης Εκλογών

Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος