Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 24/10/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

Α.Π. : 218
Πάτρα : 17/10/2019

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφε ,

Καλείσαι να προσέλθεις την 24η Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 – 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

Ανάγνωση Πρακτικών
Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
Οικονομικός Απολογισμός Σεπτεμβρίου 2019
Εγγραφές – Διαγραφές
Εκπροσώπηση – Θεώρηση Υ.Δ.Ε.
Σ.Ε.Π.Ε.
Ασφαλιστική Προσφορά
Οικονομικές Ενισχύσεις

Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ