Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 27/11/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

Α.Π. : 251
Πάτρα : 20/11/2018

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφε ,
Καλείσαι να προσέλθεις την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 – 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

 1. Ανάγνωση Πρακτικών
 2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
 3. Οικονομικός Απολογισμός Οκτωβρίου 2018
 4. Εγγραφές – Διαγραφές
 5. ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2018
 6. Απόφαση για κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας & ορισμός επιτροπής
 7. Απόφαση για βράβευση παιδιών συναδέλφων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
 8. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Συναδέλφων
 9. Άδεια Υπαλλήλου
 10. Δ.Σ. ΒΑΤΤ
 11. Εξοπλισμός γραφείου για Κ.Αχαΐα

Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος