Πρόσκληση Δ.Σ. στις 26/02/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

Α.Π. : 28
Πάτρα : 19/02/2019

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφε ,

Καλείσαι να προσέλθεις την 26η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 – 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

 1. Ανάγνωση Πρακτικών
 2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
 3. Οικονομικός Απολογισμός Ιανουαρίου 2019
 4. Εγγραφές – Διαγραφές
 5. Εκκαθάριση Μητρώου
 6. Περιφερειακό Κλιμάκιο
 7. 8o FORUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 8. Δ.Σ. Ιθάκης
 9. Ορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 10. Έγκριση Ισολογισμού Έτους 2018
 11. Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2019
 12. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού Έτους 2018

Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος