Πρόσκληση Δ.Σ. στις 30-07-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ.ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΑΧΑΙΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ.&Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

Α.Π. : 179

Πάτρα : 23/07/2020

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφε ,

Καλείσαι να προσέλθεις την 30η Ιουλίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 – 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

Ανάγνωση Πρακτικών
Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
Οικονομικός Απολογισμός Ιουνίου 2020
Εγγραφές – Διαγραφές
Σεμινάριο προϊόντων Cubitech
Σεμινάριο Υ.Δ.Ε.
ΣΕΠΕ

Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων . Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ