Πρόσκληση Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. 2610 275-293 Fax 2610 220-326

Ε.ΜΑΙL : Info@wattpatras.gr

Α. Π. : 191

ΠΑΤΡΑ : 27/09/2019

Θέμα: Γνωστοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας που έγιναν στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 εκλέχθηκε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε σώμα στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗΣ Χ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΜΕΡΜΕΛΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος